2015 års projekt

emma (25)

Vi skall försöka att göra vårt eget biokol.Först fylls en mindre tunna med småved.Tunnan har små hål borrade runt överkanten

emma (28)

Den mindre tunnan med ved vänds upp o ner i en större tunna,som har små hål borrade i nederkanten.Mellanrummet fylls med ved.

emma (33)

Överst läggs torrt ris som är lätt att tända eld på.

emma (34)

Ett lock o en skorsten är på och processen är igång.

emma (44)

Här blandas den färdiga biokolen in i den odlingslådan som bara innehåller sand.Först har biokolen legat i blöt i ”guldvatten”(1del urin 9 del vatten)